Project Description

ייצור שלטים על פקספקס עבור מותג קוסמטיקה – שלטי פרספקס שקוף בעובי של 8 מ"מ עם הדפסה אחורית איכותית.

ייצור שלטים בחיתוך לייזר עם הדפסה על פרספקס עבור חברת "אסתי לאודר ישראל".

שילוט פרספקס

שילוט פרספקס שקוף