Project Description

ייצור שלטים בהדפסה ישירה על פרספקס עם אפשרות להרחקה מן הקיר.

ייצור שילוט בחיתוך לייזר עם הדפסה על פרספקס עבור חברת "פריים ייעוץ משכנתאות".

הדפסה על פרספקס

ייצור שלטים בהדפסה

הדפסת שלטים על פרספקס