Project Description

הדפסה ישירה על פרספקס שקוף בעובי של 6 מ"מ נעשתה על ידי חיתוך לייזר מדויק.

ייצור שלטים בחיתוך לייזר עם הדפסה על פרספקס בהתאמה אישית לפי צרכי הלקוח.

הדפסה על פרספקס