Project Description

דוכן נואמים עבור חברת "קרן קיימת לישראל". פודיום לנואמים עשוי פרספקס בהתאמה אישית לפי בקשת הלקוח.

חברת "סופר פלסט" מציעה לכם מגוון אפשרויות לדוכני נואמים ופדיום מעוצב בהתאמה אישית.