Project Description

הקמת פודיום – דוכן נואמים מפרספקס שקוף בעובי 15 מ"מ חיתוך בלייזר מורכב עם מוטות נירוסטה בצבע ניקל מבריק.

ייצור דוכן נואמים מפרספקס עבור "העמותה להקמת מוזיאון ללוחם היהודי במלחמת העולם השנייה".